กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดอบรมค่ายยุวชน สพฐ. อาสา

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานฯ เปิดอบรมค่ายยุวชน สพฐ. อาสา วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เชิงบวกให้แก่นักเรียนแกนนำได้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ทักษะชีวิต ทักษะการคิดสร้างสรรค์ โดยมีนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสพื้นที่อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย จำนวน 32 โรงเรียน จำนวน 64 คน ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่