กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประชุมทางไกลการจัดทำเมนูอาหารตามโปรแกรม Thai School Lunch

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นางสาวจันทนา พนมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นายพิพัฒน์ ต๊ะอุ่น นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทำเมนูอาหารตามโปรแกรม Thai School Lunch ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสมกับช่วงวัย โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5