กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ปฐมนิเทศ ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน 14 ราย ในการนี้ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ได้ให้โอวาทและกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5