กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ปฐมนิเทศ และให้โอวาทผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5

Facebook Youtube Messenger