กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน "ท่าข้ามเกมส์"

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน "ท่าข้ามเกมส์" ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Youtube Messenger