กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก "ครูดีในดวงใน" ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย คณะกรรมการ ฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก "ครูดีในดวงใน" ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับ ของนักเรียน เพื่อนครู และสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5