กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชญานันท์ สุทธิวรรณจำปา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 และบุคลากรในสังกัด คณะกรรมการฯ ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแควมะกอก (รก.ผอ.รร.บ้านดงดำ) โรงเรียนบ้านตาลเหนือ และโรงเรียนบ้านบงตัน ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5