กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
นำทีมบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day)

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นำทีมบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูิมใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราช ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรืออาณานิคมของชาติใด อีกทั้งรวมถึงความเสียสละของบรรพบุรษไทยทุกยุคสมัยในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ณ บริเวณทางเชื่อมอาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 5