กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 8 ราย

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 8 ราย ในการนี้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ทั้ง 2 ท่าน ได้ให้โอวาท และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5

Facebook Youtube Messenger