กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในสังกัด ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย ในการนี้ ได้ให้โอวาท และกำลังใจแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5