กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ประชุมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการประเมินพฤติกรรมที่นึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ ดร.วชิราพร สุวรรณศรวล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ประชุมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการประเมินพฤติกรรมที่นึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน ห้องประชุมสวนสน สพป.เชียงใหม่ เขต 5