กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียด
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (ITA)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (ITA) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5