กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
ประชุมการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวจันทนา พนมการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสวนสน สพป.เชียงใหม่ เขต 5