กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อการสอน เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ ดร.วชิราพร สุวรรณศรวล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการตัดสินฯ ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อการสอน เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการตัดสินการประกวดสื่อการสอน เทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 และ 22 เดือนกันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสวนสน สพป.เชียงใหม่ เขต 5