กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5