กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2566

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ประธานเครือข่ายฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ประชุมคณะกรรมการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5