กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือจากโควตาปกติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกลุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวจันทนา พนมการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือจากโควตาปกติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5