กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
ประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5.2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นำโดย นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย อนุกรรมการฯ และ นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 (อนุกรรมการและเลขานุการ) ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ครั้งที่ 5/2566 เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5