กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายกสมาคมครู ประธานเครือข่ายฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆ และบุคลากรในสังกัด ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5

Facebook Youtube Messenger