กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ด้วย Canva

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางปรานอม ยะมัง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ด้วย Canva โดยจะจัดประชุมในวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสวนสน สพป.เชียงใหม่ เขต 5

Facebook Youtube Messenger