กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ นายกสมาคมครู 3 อำเภอ ประธานเครือข่ายฯ 11 เครือข่าย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5