กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดค่ายยุวชน สพฐ. อาสา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายชรินทร์ คำภิโล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยห้วยริน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการอบรมค่ายยุวชน สพฐ. อาสา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดค่ายยุวชน สพฐ. อาสา เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในแต่ละคณะทำงาน ตามคำสั่ง ที่ 475/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมค่ายยุวชน สพฐ. อาสา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดอบรมในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 สถานที่จัดอบรม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5