กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานประเพณีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมานยให้ นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานประเพณีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งมีกำหนดการจะจัดขึ้นวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5