กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
ประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาววชิรพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสวนสน สพป.เชียงใหม่ เขต 5