กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ลงนามทึกข้อตกลง (MOU) การส่งมอบสัตว์ทางทหารที่ปลดประจำการ (ล่อ)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ลงนามทึกข้อตกลง (MOU) การส่งมอบสัตว์ทางทหารที่ปลดประจำการ (ล่อ) ระหว่างกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นพาหนะในการขนย้ายสิ่งของของโรงเรียนในพื้นที่สูง นำโดย พ.อ. จิรยุทธ คงทรัตน์ ผอ.กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก พร้อมคณะ ซึ่งมีโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง อำเภออมก๋อย แจ้งความประสงค์ขอใช้ โดยมีนายศรีวัน คำพ่าย รอง ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง รับมอบ ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5