กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ รองผอ.เขตพื้นที่ เข้ารับการดำรงตำแหน่งใหม่

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการดำรงตำแหน่งใหม่ ในการนี้ ได้มอบนโยบายแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ โดยมี นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5