กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ประจำปี 2566 โดยมีผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ที่เกณียณอายุราชการ ได้แก่ ดร.เทียม วันมหาชัย นางอำไพ มณีวรรณ นายวรศักดิ์ หมื่นวงค์คำ และนางกานดา บาร์บิเยร์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Youtube Messenger