กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
มอบหมายให้ นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ประชุมทางไกล (Video conference)

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ประชุมทางไกล (Video conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 5