กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และเป็นประธานเปิด กิจกรรมถอดบทเรียนแบบอย่างที่ดีของผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5