กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566 "สืบฮีต สานฮอย ประเว๋ณีปีใหม่เมือง สพป.เชียงใหม่ เขต 5"

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นำโดย นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา นายกสมาคมครู 3 อำเภอ คณะครู และบุคลากรในสังกัด จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566 "สืบฮีต สานฮอย ประเว๋ณีปีใหม่เมือง สพป.เชียงใหม่ เขต 5" เพื่อเป็นการคารวะ ผู้ใหญ่ คณะอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หบริเวณลานจอดรถ สพป.เชียงใหม่ เขต 5