กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566 นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นายสกุล แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566 นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด ณ บ้านพัก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่