กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566 นโยบายสพฐ. 4 ด้าน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5