กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
รับรายงานตัวพนักงานงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 5 รับรายงานตัวพนักงานงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ณ ห้องประชุมบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 5