กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ร่วมพิธิเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข พร้อมกันทั่วประเทศ โดยผ่านระบบ Zoom Meeting ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางปรานอม ยะมัง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางอริศรา กังแฮ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวญากรญา ชุมภูศรี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายนิกร มะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธิเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข พร้อมกันทั่วประเทศ โดยผ่านระบบ Zoom Meeting ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม