กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ร่วมรับชมถ่ายทอดสด การสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวญากรญา ชุมภูศรี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมชมถ่ายทอดสด การสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5