กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ร่วมรับชมรายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 7

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางปรานอม ยะมัง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 7 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร : ร่วมแชร์เทคนิค วิธีการในการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขตให้ประสบผลสำเร็จ และการนำประโยชน์ของมาตรฐานเขตพื้นที่ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสวนสน สพป.เชียงใหม่ เขต 5