กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกสมาคมครู อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 16 ราย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 รายรวมจำนวน 23 ราย ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5