กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
ร่วมแสดงความอาลัย และฟังสวดอภิธรรมศพ นายศักนรินทร์ วงษาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลวง

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความอาลัย และฟังสวดอภิธรรมศพ นายศักนรินทร์ วงษาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลวง ณ วัดป่าแพ่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่