กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว นายกฤติ คุ้มปรีดี และนางสาวไอวริญ แสนคำ ที่สูญเสียบิดา นายโกญจา คุ้มปรีดี อายุ 70 ปี

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว นายกฤติ คุ้มปรีดี และนางสาวไอวริญ แสนคำ ที่สูญเสียบิดา นายโกญจา คุ้มปรีดี อายุ 70 ปี ณ วัดท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี