กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม นายกสมาคมครูฯ ประธานเครือข่ายฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมผู้ติดตาม ในการนี้ นายธีรพงษ์ สารเสน (อดีต)รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้บริหาร สก.สค. และนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5