กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 (ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5) นักเรียนได้รับอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 (ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5) โดย นายสกุณ แก้วพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวภัทรวดี จันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูตูม เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยครอบครัวนักเรียน เด็กชายโยธิน มณีพวงไพร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านอูตูม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เนื่องจากนักเรียนประสบอุบัติเหตุโดยรถจักรยานยนต์ชนรถยนต์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 08.40 น.