กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 (ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5) มอบเงินช่วยเหลือ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 (ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5) โดย นายสกุณ แก้วพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายตรัญ รักร่วม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยครอบครัวนักเรียน เด็กชายสิริภูมิ จุรีสิริกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เนื่องจากนักเรียนประสบอุบัติเหตุโดยรถจักรยานยนต์ชนรถยนต์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 08.40 น. ณ บริเวณหน้าวัดบ้านโท้ง ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บบริเวณขามีการกระดูกร้าวรอทำการผ่าตัดโดยแพทย์โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจองทอง จังหวัดเชียงใหม่