กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จัดการประชุมผู้บริหาร CEO ครั้งที่ 10-2567

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร CEO ครั้งที่ 10/2567 พร้อมด้วยนางบุญตา งามวัฒนากุล นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด เพื่อรับทราบข้อราชการ นโยบายสพฐ.สู่การปฏิบัติ และข้อพิจารณาอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสวนสน สพป.เชียงใหม่ เขต 5