กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมเป็นเกียรติ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ "ครบรอบ 132 ปี"

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมเป็นเกียรติ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ "ครบรอบ 132 ปี" และร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.คทาเทพ สวัสดิพิศาล ในโอกาส ได้รับคัดเลือก รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 เสนาคุณูปการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร