กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข โดยผ่านระบบ Zoom Meeting

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้นางปรานอม ยะมัง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข โดยผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสวนสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5