กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
อบรมการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ อบรมการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อตกลง ในการพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม Active learning ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5