กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ระดับประถมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ครูประถมจำนวน 80 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5