กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ออก"นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางอริศรา กังแฮ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ออก"นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามนันทบุรี ณ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่