กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ออก"นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"โรงเรียนบ้านยางแก้ว

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางอริศรา กังแฮ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ออก"นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"โรงเรียนบ้านยางแก้ว เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามอมก๋อย ณ โรงเรียนบ้านยางแก้ว อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่