กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายละเอียด
ออก"นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ณ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอมก๋อย

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางอริศรา กังแฮ ผอ.กลุ่มการเงินฯ และบุคลากรในสังกัด ออก"นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ณ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่